Zuvio登入 
Friday, March 16, 2018, 08:57 AM - 資訊相關   (同類別文章列表)
Posted by Administrator
https://irs.zuvio.com.tw/irs/login/zh-TW

請登入以上網址點名…

==

串接學校帳號格式說明

高雄海洋科技大學

・學生

帳號:帳號@stu.nkust.edu.tw
密碼:校務系統密碼

・老師

帳號:帳號@webmail.nkust.edu.tw
密碼:校務系統密碼
發表回應 ( 共計257閱讀人次 )   |  permalink   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 489 )

<<第一頁 <前一頁 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 下一頁> 最後>>